سلامت کودک

اندازه گیری لباس کودک

BBgBVIr2U6gAAAAASUVORK5CYII=

نکاتی در مورد نحوه ی اندازه گیری لباس کودک

اولین نکته ای که باید در اندازه گیری لباس کودک  به آن توجه داشته باشید این است. که ابتدا باید اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو را اندازه بگیرید و سپس به سراغ رسم الگوی لباس بروید. ابتدا برای این که قد بالاتنه جلو را اندازه گیری کنید. باید یک نوار دور کمر کودک ببندید و سپس متر را از کنار گردن تا روی نوار دور کمر اندازه می گیریم. اندازه ای که به دست می آید قد بالاتنه ی جلو است. قد بالاتنه ی پشت را نیز به همین صورت اندازه گیری می کنیم.

اندازه گیری لباس کودک

همچنین مطالعه کنید: شست و شوی لباس کودک

اندازه گیری سرشانه

حال نوبت به اندازه گیری سرشانه می رسد. برای این که اندازه ی سرشانه ی کودک را اندازه گیری کنیم. ابتدا متر را کنار گردن می گذاریم و تا انتهای شانه متر را امتداد می دهیم. انتهای شانه همان نقطه ای است که متر خم می شود و به آستین می رسد.

اندازه گیری کارور جلو

در گام بعدی نوبت به اندازه گیری کارور جلو می رسد. متر را روی قسمتی که متر از بدن جدا می شود قرار می دهیم و متر را تا سمت دیگر امتداد می دهیم. عددی که بدست می آید همان اندازه ی کارور جلو خواهد بود، برای کارور پشت نیز به همین صورت عمل می کنیم. نکته ای باید در این مرحله به ان توجه داشته باشید این است که اندازه ی کارور جلو کمتر از اندازه ی پشت است.

اندازه گیری دور گردن

حال برای اندازه گیری دور گردن ابتدا متر را روی گودی گردن می گذاریم. متر را دور گردن می پیچیم تا دوباره به گودی گردن برسیم. سپس برای این که اندازه ی دور سینه را کودک را به دست آوریم متر را دور سینه قرار می دهیم. اما برای این که لباس تنگ نباشد باید انگشت اشاره و انگشت کناری آن را به هم بچسبانیم و به صورت عمودی بین متر و بدن قرار می دهیم تا بتوانیم اندازه ی دور سینه را به دست آوریم.

اندازه گیری اندازه آستین

برای اندازه گیری اندازه آستین متر را روی نقطه ی انتهای سرشانه می گذاریم و دست را از آرنج خم می کنیم و متر را تا مچ دست امتداد می دهیم تا اندازه ی آستین کودک به دست آید. سپس برای اندازه گیری دور مچ، متر را دور مچ قرار می دهیم. البته باید توجه داشته باشید متر باید به گونه ای باشد که دست آزادانه از آن خارج شود.

برای این که دور بازو را اندازه گیری کنیم متر را دور قسمت برجسته ی بازو قرار می دهیم و دو انگشت را بین متر و بدن قرار می دهیم. سپس نوبت به اندازه گیری دور کمر کودک می رسد برای این کار متر را دور کمر کودک قرار می دهیم و دو انگشت را بین بدن و متر قرار می دهیم تا اندازه ی دور کمر کودک بدست آید.

اندازه ی دور باسن

در گام بعدی برای این که اندازه ی دور باسن کودک را اندازه بگیریم متر را روی برجسته ترین قسمت باسن قرار می دهیم و چهار انگشت را بین بدن و متر قرار می دهیم اندازه ای که به دست می آید اندازه ی دور باسن کودک خواهد بود.

حال اگر می خواهید برای کودک خود شلوار و یا دامن بدوزید متر را روی نوار دور کمر کودک می گذاریم. و متر را از پهلوی کودک تا جایی که می خواهید قد لباس باشد امتداد می دهیم.

نکته ای که در این مرحله باید به آن توجه داشته باشید این است که از آنجا که اندام های کودکان برجستگی ندارد. کودکان تقریبا دور سینه، کمر و باسن یکسانی دارند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که می توان اندازه های کودک را روی لباسی که کاملا اندازه ی اوست اندازه گرفت.

جدول سایز بندی کودکان:

اندازه گیری لباس کودک

منابع: tehrankids

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *